10 minutter fra Bø sentrum, finner vi Friheimvegen.

Her har vi 60 dekar med utviklingsområde som er regulert til boligformål. Det er forøvrig ingen byggeklausul, og tomtene selges enkeltvis, eller større områder til utbyggere og spekulanter.

Området er opparbeidet med vann, kloakk, strøm og veg. Alle tomtene ligger på sand/morene masser, og du finner enkelt badeplasser, fiskeplasser og mange fine turstier.

Kollektivtransport passerer området hver eneste time.